Yönetmelik

H.Ü. Transgenik Hayvan Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Hacettepe Üniversitesi Senatosunun 13/03/2013 tarih ve 2013/107 kararı ile, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nın 08/05/2013 tarih ve 75850160-101.04-2827 sayılı kararına istinaden, yönetmeliği 11/06/2013 tarih ve 28674 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak faaliyete başlamıştır.