Rutin Servis ve Hizmetler

Merkez'de kurum içi ve dışı araştırmacılara transgenik yöntemler, model deney hayvanı seçimi, bakımı, üretilmesi, genotiplendirme ve fenotiplendirilmesi konusunda danışmanlık yanısıra aşağıdaki linkten ulaşılabilecek hizmetler verilmektedir.

H.Ü. Transgenik hayvan Teknolojileri UAM'inde üretilen hizmetlerin 2022 yılı ücret bedelleri için tıklayınız.

Belirtilen ücretlere KDV dahil değildir.

Pronükleer mikroenjeksiyon yöntemi ile transgenik ve CRISPR/Cas9 yöntemiyle nakavt fare üretilmesi hizmetleriyle ilgili detaylı bilgi için ise lütfen transgen@hacettepe.edu.tr veya transgeniklab@gmail.com adresine mesaj atınız.

Araştırma proje önerisi hazırlayan araştırmacılara hizmet alımı kapsamında bütçelendirebilmeleri için yukarıdaki testlerle ilgili proforma fatura verilebilmektedir.