Genel Tanıtım

Merkez Altyapısı Kalkınma Bakanlığı (DPT) destekli 2009 K 120 760 proje numaralı "Transgenik Hayvan Araştırma Laboratuvarı" projesi kapsamında Hacettepe Üniversitesi Sıhhıye yerleşkesi Kütüphane/Halk Sağlığı Binası'nda kurulmuştur. 2012 yılında pronükleer enjeksiyon yöntemi ile ilk transgenik fareler üretilmiştir. Transgenik Hayvan Teknolojileri Merkezi, Hacettepe Üniversitesi Senatosunun 13/03/2013 tarih ve 2013/107 kararı ile, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nın 08/05/2013 tarih ve 75850160-101.04-2827 sayılı kararına istinaden 11/06/2013 tarih ve 28674 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak faaliyete başlamıştır.

Hacettepe Üniversitesi bünyesinde transgenik hayvan üretimi on yıldan uzun süren stratejik bir süreç sonrasında 2012 yılında başarılmıştır. Aşağıda bu sürecin zaman tablosu gösterilmiştir.

Resim 1: Hacettepe Üniversitesi'nde Transgenik Fare Üretilmesi ve Merkezin Kurulma Süreci.

Transgenik hayvan üretiminde pek çok farklı yöntem tanımlanmış ve her geçen gün yenileri tanımlanmaktadır. Bu yöntemlerden en temeli döllenmiş embriyo pronükleusuna DNA enjeksiyonu ile transgenik hayvan üretmektir. Aşağıda mikroenjeksiyon ve bu yöntem ile Merkezde üretilen ilk transgenik farelerin genotiplendirme ve fenotiplendirmesine ait resimleri görebilirsiniz.

Resim 2: Döllenmiş fare embryo pronükleusuna DNA mikroenjeksiyonu.

Resim 3: Üretilen ilk transgenik farelerin genotiplenmesi ve fenotiplenmesi.