Laboratuvarlar ve Altyapı İmkanları

H.Ü. Transgenik Hayvan Teknolojileri U.A.M. Laboratuvarları
Spesifik Patojenden Arındırılmış (SPF) Fare Ünitesi
Mikroenjeksiyon Laboratuvarı
Kök Hücre Laboratuvarı
Moleküler Biyoloji Laboratuvarı
Genotiplendirme-Fenotiplendirme Laboratuvarı

Tablo 1: H.Ü. Transgenik Hayvan Teknolojileri U.A.M. Makina Teçhizat Listesi için tıklayınız.