Projeler
"Yüksek Enerjili Fare Diyetlerinde Yağ Kaynağı Olarak Kalsiyum İle Kaplanmış Yağ Kullanımı" HÜBAP Kapsamlı Araştırma Projesi;15442
Proje Bütçesi; 48.000,00-TL 02.10.2017-02.04.2019. Yürütücü: Doç.Dr. İlyas Onbaşılar

"İnsan hTERT Geni Promotor Bölgesinin Beyin Kanseri Hücre Hatlarında İncelenmesi" Hacettepe Ü. BAP Hızlı Destek; THD-2017-15492, Proje Bütçesi- 29.999,70-TL 08/08/2017-08/02/2018. Yürütücü: Doç.Dr. Ayça Arslan Ergül

"Yaşlanan Zebrabalığı Beyninden Kök Hücre Eldesi" TÜBİTAK 1001; 114S548, Proje Bütçesi- 437.338,00-TL  01/11/2014-01/02/2018. Yürütücü: Doç.Dr. Ayça Arslan Ergül

"Crispr/Cas9 Sistemi İle Farede İntestinal Polipozis Oluşturulması" TÜBİTAK 1001; 215S926, Proje Bütçesi- 427.050,00-TL  01/04/2016-01/04/2018. Yürütücü: Doç.Dr. Aytekin Akyol

"Kolorektal Kanserlerin Moleküler Alt Tiplendirilmesi ve Yeni Genetik Belirteçlerin Tanımlanması" TÜBİTAK 1001; 113S985, Proje Bütçesi: 339.200,00-TL  01/04/2014-01/04/2017. Yürütücü: Doç.Dr. Aytekin Akyol

“Kolon Kanseri Gelişiminde Ekspresyonunun ß-Catenin Tarafından Düzenlendiği Düşünülen Genlerin in situ Hibridizasyon Yöntemi ile Analizi” TÜBİTAK 1001; 109S475, Proje Bütçesi: 189.350,00-TL  15/03/2010-15/09/2012. Yürütücü: Doç.Dr. Aytekin Akyol

"Transgenik Hayvan Araştırma Laboratuvarı" DPT - K 120 760, Proje Bütçesi: 1.735.000,00-TL, 2009-2012. Yürütücü: Doç.Dr. Aytekin Akyol