Misyon ve Vizyon

Merkezin temel hedefleri; tıp, biyoloji ve biyoteknoloji alanında genetik olarak değiştirilmiş hayvanları kullanarak deneysel modellerin oluşturulması ve bu modellerin kullanım alanlarının yaygınlaştırılması ve bu doğrultuda transgenik hayvan üretim teknolojilerinin uygulanması alanında araştırmacılara hizmet-danışmanlık, lisans-lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim ve toplumsal bilinçlendirme sağlanmasıdır.