İletişim

Hacettepe Üniversitesi
Transgenik Hayvan Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kütüphane / Halk Sağlığı Binası, 1. Kat 06100 Sıhhiye Ankara

Tel

+90 (312) 305 2798
+90 (312) 305 2799

Belgeç (faks)

+90 (312) 305 2621

E-posta

transgen@hacettepe.edu.tr
transgeniklab@gmail.com

URL

www.transgen.hacettepe.edu.tr